Fotowoltaika
Fotowoltaika Strona gwna | Profil | Archiwum | Przyjaciele

Panele solarne elastyczne16 marzec 2015

Panele soneczne elastyczne to nowoczesne konstrukcje, jakie tak jak standardowe ukady, przeznaczone s do produkcji energii elektrycznej ze soca. Sposobem dziaania nie róni si od standardowych baterii, jednak ich elastyczna forma zezwala na swobodne zastosowanie ich na nierównych nawierzchniach. Szczególnym uznaniem ciesz si poród uytkowników odzi, kamperów, przyczep kempingowych bd wszdzie tam, gdzie powierzchnia uniemoliwia monta panelu na sztywnej aluminiowej konstrukcji.

Dodatkowym plusem jest niewtpliwie ich niewielka waga. Baterie soneczne plastyczne wietnie sprawdzaj si w turystyce. Niewielkie panele mona zamontowa nawet na plecaku i podczas pieszych wycieczek adowa may akumulator, jaki wieczorem posuy do adowania telefonu bd owietlenia.Oferowane przez nas baterie elastyczne zbudowane s w technologii monokrystalicznej, poprawiajcej wydajno nawet przy zym pooeniu, bowiem czsto pracowa musz zamontowane „na pasko” lub pod niewielkim ktem.

Ponadto s cakowicie wodoodporne oraz odporne na trudne zewntrzne warunki atmosferyczne. Brak uycia szka hartowanego, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznych konstrukcji, posiadaj te wysz odporno na grad.

0 komentarz(e) | Skomentuj | Bezporedni link

Baterie soneczne 9 marzec 2015

Systemy fotowoltaiczne oraz baterie soneczne coraz czciej znajdowane s w polskich domach i instytucjach. Ich malejca cena i cigle wzrastajca wydajno skania do kupienia ukadów sonecznych nie tylko ze wzgldu naturalnych lecz równie na oszczdno prdu. Tutaj pojawia si fundamentalne pytanie jaki system dobra. Czy lepszy bdzie ukad fotowoltaiczny z akumulatorami czy system sieciowy transportujcy prd bezporednio do sieci. Ukady fotowoltaiczne sieciowe charakteryzuj si brakiem jakiegokolwiek akumulatora a ca stworzon energi elektryczn dostarczaj prosto do sieci.

Podejcie to z dwóch powodów jest bardziej oszczdne od systemów solarnych fotowoltaicznych. Po pierwsze nie ma potrzeby zamiany co pewien czas 2-5 lat kosztownych akumulatorów elowych, których koszt znacznie podnosi wyprodukowan kWh. Po drugie brak czci mechanicznych oraz swoboda obsugi czyni, systemy sieciowe maj zaplanowan ywotno do 25 lat. Dziki tak dugiej ywotnoci malej koszty serwisowe i konieczno wymiany sprztu co przekada si bezporednio na koszt uzyskanej kilowatogodziny.Wad ukadów solarnych sieciowych jest brak generowania energii przy niedoborze soca lub w nocy. Ukady takie wspópracuj jedynie z sieciami energetycznymi czc obydwa zasilania ze sob bd korzystajc tylko z napicia z sieci w wypadku braku soca.Systemy sieciowe w wypadku pracy samodzielnej (nie oddajemy energii elektrycznej) zwracaj sie po ok 7 latach eksploatacji, w zalenoci od ich powierzchni i nasonecznienia. Po tym czasie czerpiemy bezpatn energi elektryczn a wasny prd w dzie powoduje wolniejsz prace licznika siy elektrycznej co przenosi si na nisze rachunki za prd. Jeli mamy powiadczon umow z zakadem energetycznym, moemy sprzedawa nadmiar wyprodukowanej energii za porednictwem zegara dwukierunkowego.

Takie podejcie zwiksza zwrot caej instalacji do 5-6 lat w wspózalenoci od wasnego zapotrzebowania na energi elektryczn. Systemy sieciowe niestety nie mog by uywane tam gdzie w ogóle nie dochodzi energia do tego powicone s systemy soneczne wyspowe pracujce z akumulatorami. Niemniej jednak systemy sieciowe s konstrukcjami, jakie w perspektywie z racji na swoje najnisze koszta bd powszechnie wykorzystywane w caej unii europejskiej. Na dzie dzisiejszy s one bardzo powszechne w Niemczech oraz mocno wspierane poprzez rzd germaski.

Wicej: http://systemy-fotowoltaika.pl/baterie-sloneczne/

0 komentarz(e) | Skomentuj | Bezporedni link

Fotowoltaika 9 marzec 2015

Rosnca wiadomo ekologiczna i spadek cen fotowoltaiki przy równolegym wzrocie tyche pochodzcych z standardowych róde energii spowodoway, i globalne inwestycje w si soneczn w poprzednich latach liczone s w setkach miliardów dolarów. W pewnych krajach Unii Europejskiej (takich jak Niemcy, Hiszpania, Holandia czy Wochy), cakowita energia pobrana z ogniw sonecznych sprawia, i stay si one konkurencyjne wobec energetyki tradycyjnej. - http://systemy-fotowoltaika.pl/

Polska, chocia jeszcze nie tak daleko rozwinita pod wzgldem energetyki sonecznej, take moe si pochwali postpem solarnych systemów zasilania. Podstawowe oraz powszechne wykorzystywanie fotowoltaiki w yciu daje nie tylko zwrot wydatków takiej budowy oraz wkad w ochron otoczenia, lecz take póniejsze korzyci w postaci oszczdnoci poczonej z produkcj bezpatnej energii.Wyjtkowo powszechn instalacj s montae paneli sonecznych na dachach kamperów i przyczep kempingowych, które uzupeniaj pojemno akumulatora pokadowego albo dokupionego w zestawie oraz gwarantuj mieszkanie w tego typu pojazdach nawet przez wiele miesicy, korzystajc m.in. z telewizora, lodówki oraz wiata.

Wród narzdzi zasilanych energi solarn znajduj si te adowarki do telefonów oraz laptopów. Wielokrotnie spotykany oraz entuzjastycznie kupowany zestaw to adowarka soneczna do akumulatorów. eby w peni radowa si z korzyci, jakie niesie wykorzystywanie siy sonecznej w produkcji prdu obligatoryjnie naley pamita o prawidowym dopasowaniu panelu do urzdzenia jakie ma zasila, np. baterie soneczne 40W aduj akumulator o maksymalnej pojemnoci 40Ah, czyli nigdy sabszej ni jego pojemno. To wanie waciwe dobranie instalacji decyduje o skutecznoci oraz uzyskanych przychodach.

Czytaj wicej - http://suntrack.pl/12-fotowoltaika

0 komentarz(e) | Skomentuj | Bezporedni link

Panele soneczne 9 marzec 2015

Ukady fotowoltaiczne znakomicie sprawdzaj si w kamperach i przyczepach kempingowych stosujce panele soneczne turystyczne. W tego typu pojazdach przy zaoonej podróy oczywiste jest, i zapotrzebowanie na energi elektryczn jest wielkie. Wszystkie urzdzenia (lub dua ich cz), takie jak lodówka, telewizor, adowarka do peceta albo notebooka i owietlenie dziaaj na napicie 12V oraz pobieraj energi z akumulatora pokadowego bd dodatkowego.

Podczas przemieszczania si kamperem cao dziaa sprawnie, poniewa akumulatory s wci doadowywane, a w wypadku duszego postoju najlepszym rozwizaniem na osignicie prdu jest instalacja systemu solarnego, który podtrzyma akumulator pokadowy w dobrej formie oraz zapewni stay napyw energii. Jako baterie soneczne turystyczne dobrze sprawdz si konstrukcje elastyczne, które s konieczne do instalacji w miejscach o nierównych paszczyznach, zatem np. na jachtach i odziach.

Poza gitkoci cechuj si take niewielk wag, dziki czemu te najmniejsze zapewniaj uywanie ich podczas pieszych wdrówek przytwierdzonych do plecaka oraz adujcych may akumulator.Oferowane przez nas panele solarne zbudowane s z krzemu monokrystalicznego, który gwarantuje podwyszon sprawno nawet przy nieodpowiednim pooeniu. Wszystkie s w caoci wodoodporne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Panele solarne elastyczne cechuj si te znaczniejsz wytrzymaoci przez brak uycia w konstrukcji szka hartowanego.

0 komentarz(e) | Skomentuj | Bezporedni link
Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl